Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 04 2015

4300 6bd5 500
Reposted fromoopsiak oopsiak

April 27 2015

March 26 2015

0549 eb9e
Reposted fromoopsiak oopsiak

March 15 2015

0886 47bf 500
Reposted fromoopsiak oopsiak

March 14 2015

3117 543a
Terry Pratchett
Reposted bysoulwax soulwax
3004 7aa3
From 'Going Postal' by Terry Pratchett
0245 0064

twin-city-ankh-and-morpork:

Sir Terry Pratchett, 28 April 1948 – 12 March 2015

“DON’T THINK OF IT AS DYING, said Death. JUST THINK OF IT AS LEAVING EARLY TO AVOID THE RUSH.”  

Art by Paul Kidby

Reposted fromsimonsayer simonsayer vianoisetales noisetales

January 11 2015

Trudno określić jego wiek. Ale sądząc po cynizmie i zmęczeniu światem, będących odpowiednikiem datowania węglem dla ludzkiej osobowości, miał jakieś siedem tysięcy lat.
— Terry Pratchett
Reposted fromcontrolled controlled viaCzeska Czeska

December 25 2014

2132 e5e8 500

Lord Havelock Vetinari (and Wuffles), 2014

Reposted fromsimonsayer simonsayer viabercik bercik

December 15 2014

Imagination
Reposted byrozczarowana rozczarowana
Vetinari
Reposted byPenny86 Penny86
And stars don't care...
Reposted bynishe1 nishe1
!!!!!
Reposted bynishe1 nishe1

December 09 2014

It's not worth doing something unless you were doing something that someone, somewhere, would much rather you weren't doing.
— Terry Pratchett
Reposted fromnishe1 nishe1

September 25 2014

1537 69f9
Reposted fromoopsiak oopsiak

July 11 2014

March 20 2014

Człowiek może mierzyć zdrowy rozsądek linijką, ale inni czasem mierzą go ziemniakami.
— Terry Pratchett - "Świat finansjery"
Reposted bylivelanishe1Ruda-ShutyRuda-Shutyzupamarzen
Wciąż się zastanawiał, jak nielogiczne może się stać logiczne rozumowanie, jeśli tylko zajmuje się nim dostatecznie duży komitet.
— Terry Pratchett - "Świat finansjery"
Reposted bynishe1 nishe1
Niestety, kiedy nadszedł czas, by spisywać własną historię, jego lud nie miał nawet ołówka.
— Terry Pratchett - "Niewidoczni akademicy"
Reposted bynishe1 nishe1
Wy tylko podrzynaliście gardła i kradliście rzeczy. Na niektórych ulicach tutaj to prawie cywilizacja.
— Terry Pratchett - "Niewidoczni akademicy"
Reposted bynishe1 nishe1
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl