Tumblelog by Soup.io
 • Penny86
 • nishe1
 • rycho
 • soulwax
 • mrskiteek
 • pompompom
 • pusiek
 • bladzik
 • Ruda-Shuty
 • pyzamazowiecka
 • thoransoft
 • livela
 • kjuik
 • oopsiak
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2018

0445 a20d 500
Reposted fromkaiee kaiee viaeirena eirena
Reposted fromFlau Flau viaoski oski
2415 26c9 500
Reposted fromNocephya Nocephya viaoski oski
8870 307c
Reposted fromverdantforce verdantforce viasober sober
1533 aeec
Reposted fromnutt nutt viaprimo primo
8212 207e 500
Reposted fromtfu tfu viasober sober
2679 e2a2
Reposted fromMatalisman Matalisman viaSenyia Senyia
5628 8ce7 500
Reposted fromstroschek stroschek viasober sober
7404 c9a2 500
Reposted frommammut mammut viasober sober
3912 49f9
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viaQudaci Qudaci
8916 b0fc 500
Reposted frommoubp moubp viaEmilieBronte EmilieBronte
1497 809a 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viaSilentForest SilentForest
Reposted fromlaserpony laserpony viaBloodyYuki BloodyYuki
Nie trzeba znać kogoś długo, aby na stałe ulokował się w naszym życiu. Musi tylko znaleźć drogę prosto do naszego serca, poruszyć wszystkie właściwe struny. Czasem już poznając kogoś, wiesz, że będzie dla ciebie kimś ważnym. I nie mówię tu o miłości od pierwszego wejrzenia. Nigdy w nią nie wierzyłam. Wierzyłam natomiast w to, że każdy człowiek spotkany na naszej drodze nie staje na niej przypadkiem. Niektórzy mieli nas skrzywdzić, a inni uratować. Jeszcze inni mieli robić i jedno, i drugie. 
— Anna Bellon
4472 6880 500

Edvard Munch - Consolation. 

Kobiety nie poddają się bez powodu. Najczęściej przestają walczyć dlatego, że czują się niedoceniane i zmęczone tym, że ktoś kto miał być ich całym światem nie potrafił ofiarować im choćby małej części swojego czasu i odrobiny uwagi…
— Rafał Wicijowski
Reposted fromFlau Flau viapiehus piehus

February 23 2018

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl