Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2014

Jest taka wyliczanka: "Ani zwierz, ani ptak, ani czerwony rak". Ten stwór był nimi wszystkimi, a dodatkowo zawierał pewne fragmenty nieznane nauce, koszmarom, ani nawet kebabowi.
— Terry Pratchett - "Niewidoczni akademicy"
Reposted bynishe1 nishe1

March 12 2014

- Zaraz, zaraz. Jak można zabrać kawałek, no... jakiegoś dawnego wieku i doszyć go do współczesności? Czy nikt nie zauważy, że... - Susan zawahała się na moment. - No, że ludzie noszą nieodpowiednie pancerze, budynki są nie takie, jak być powinny, iż trwa wojna, która wydarzyła się przed wiekami?
WEDŁUG MOICH OBSERWACJI, SUSAN, WE WŁASNYCH GŁOWACH AŻ ZBYT WIELU LUDZI SPĘDZA MNÓSTWO CZASU W SAMYM ŚRODKU WOJEN, KTÓRE WYDARZYŁY SIĘ PRZED WIEKAMI.
— Terry Pratchett - "Złodziej czasu"
Reposted fromRuda-Shuty Ruda-Shuty

January 05 2014

Lord Vetinari słuchał w skupieniu, ponieważ przekonał się, że pilne słuchanie zwykle zbija ludzi z tropu.
— Terry Pratchett "Bogowie, Honor, Ankh-Morpork"
Reposted frompusiek pusiek

January 03 2014

Jak się zaczyna, nie wiedząc nic, to wszystko jest możliwe.
— Terry Pratchett
Reposted frompusiek pusiek

January 02 2014

The freedom to succeed goes hand in hand with the freedom to fail
— Terry Pratchett
Reposted fromnishe1 nishe1

November 18 2013

+++ Błąd Dzielenia Przez Ogórek. Zainstaluj Wszechświat Ponownie I Rebutuj +++
— Terry Pratchett "Wiedźmikołaj"
Reposted frompusiek pusiek

November 08 2013

Nie płakała, co jednak nie jest tym samym co… no, niepłakanie. Ludzie chodzili sobie po świecie, przez cały czas nie płakali i w ogóle o tym nie myśleli. Ale ona teraz myślała. Myślała: Wcale nie płaczę…
— Terry Pratchett - 'Zimistrz'
Reposted fromnishe1 nishe1
Kłopot polega na tym, że choć można zamknąć oczy, nie da się zamknąć myśli.
— Terry Pratchett - 'Zimistrz'
Reposted fromnishe1 nishe1
Modlitwy, leki, fakty — rzeczy, bez których ludzie mogli sobie radzić całymi tygodniami, ale czasem potrzebowali bardzo dużo naraz.
— Terry Pratchett - 'Zimistrz'
Reposted fromnishe1 nishe1
Jeśli chce się nosić głowę w chmurach, trzeba obiema nogami stąpać po ziemi.
— Terry Pratchett - 'Zimistrz'
Reposted fromnishe1 nishe1

November 07 2013

8113 cba7 500
Reposted fromoopsiak oopsiak

October 28 2013

Długie życie wcale nie jest takie cudowne, jak się wszystkim wydaje. Rozumiesz, dostajesz taką samą porcję młodości jak wszyscy, a potem wielką dokładkę bycia bardzo starym, głuchym i sztywnym.
— Terry Pratchett - 'Zimistrz'
Reposted fromnishe1 nishe1
Starożytni królowie Djelibeybi, którzy pochowani są w piramidach - odezwała się z łóżka panna Spisek - wierzyli kiedyś, że mogą zabrać ze sobą na tamten świat złoto, drogocenne kamienie, a nawet niewolników. Na podobnej zasadzie przygotuj mi kanapkę z szynką.
— Terry Pratchett - 'Zimistrz'
Reposted fromnishe1 nishe1
Jestem już stara, a to znaczy, że cokolwiek powiem, jest mądre.
— Terry Pratchett - 'Zimistrz'
Reposted fromnishe1 nishe1
Jeśli chcesz, żeby coś zostało zrobione, powierz to komuś, kto jest zapracowany.
— Terry Pratchett - 'Zimistrz'
Reposted fromnishe1 nishe1
Czarownice wolały powalać wrogów spojrzeniem. Nie warto przecież wroga zabijać. Skąd by wtedy przeciwniczka wiedziała, że przegrała?
— Terry Pratchett - 'Zimistrz'
Reposted fromnishe1 nishe1
Urządzenia działały. I mniej więcej tyle dało się o nich powiedzieć z całą pewnością.
— Terry Pratchett - 'Zimistrz'
Reposted fromnishe1 nishe1

September 24 2013

4414 fe96
Reposted fromoopsiak oopsiak

September 18 2013

1400 3750 500
Reposted fromoopsiak oopsiak
5939 597d
Reposted fromoopsiak oopsiak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl